Formulárové prvky:


Nezadali ste premennú a

"; $processadd=false; } if (!$premennab) { echo "

Nezadali ste premennú b

"; $processadd=false; } endif; if ($processadd): //$premennac = $premennaa + $premennab; echo " A = "; echo "$premennaa"; echo "
"; echo "
"; echo " B = "; echo "$premennab"; echo "
"; echo "
"; echo "Premenná pole: "; echo "$premennapole"; echo "
"; echo "
"; echo "Premenná radio: "; echo "$premenna_radio"; echo "
"; echo "
"; echo "Premenná tovar: "; echo "$Tovar"; echo "
"; echo "
"; echo "Premenná počet: "; echo "$Pocet"; echo "
"; echo "
"; echo "Checks box: "; echo "$C1,$C2,$C3 "; echo "
"; echo "
"; else: ?>
Jednoriadkové pole:
A:
B:

Viacriadkový vstup:
Popis:

Radio prvok:
Vyberte číslo:
" /> 5
" /> 6
" /> 7
" /> 8
" /> 9

Zoznamy:
Tovar
Počet

Checkbox prvok:
v Tescu
v Lidli
v Kauflande

Tlačidlo: