Vitajte na stránkach mesta Martin

Keby ste navštívili Martin pred tristo rokmi, ocitli by ste sa v malej dedine, akých bolo na Slovensku v tých časoch veľa. Martin vznikol pravdepodobne už začiatkom 12. storočia a najstarší dochovaný písomný záznam o „Villa Sancti Martini“ pochádza z roku 1284.

 

Prelom v novodobých dejinách Martina nastal v revolučnom roku 1848 po vystúpení Štúrovcov, ktoré v Martine i v celom Turci získalo pozitívny ohlas. V priebehu troch storočí dejinný vývoj urobil z Martina jedinečné centrum slovenského historického i kultúrneho diania. Dnes je Martin metropolou regiónu Turiec a moderným mestom, ktorého centrum prešlo výraznou rekonštrukciu. Historické centrum mesta nie je veľké. Opakujúce sa požiare v minulosti totiž mesto viackrát poškodili, čo zapríčinilo, že v ňom nie je veľa starých budov. Väčšina pochádza z konca 19. a začiatku 20. storočia a sú vybudované v štýle Art Nouveau (secesia).

Toto mesto je oproti iným mestám i napriek svojej nie príliš veľkej rozlohe veľmi významným kultúrno-historicko-spoločenským mestom. Tento výnimočný status v rámci Slovenskej republiky získalo predovšetkým vďaka významným akciám, ktoré tvorili novodobé dejiny celého národa a formujúceho sa štátu. .